Velkommen til synstræning hos Synsplejeklinikken i Randers & Auning.

 

Her handler det om samsyn, hjerne og krop.

Ved at arbejde med øjnenes funktion kan evnen til at fungere i hverdagen forbedres.

 

Har dit barn læseproblemer, så kan synstræning være en mulighed for at forbedre og i mange tilfælde afhjælpe læsevanskelighederne. Indlæring lettes ved at træne øjnenes funktion og motorikken. Gennem træning kan koncentrationen forbedres, læsning gøres nemmere og evnen til at huske det læste kan forbedres. Ved synstræning stimuleres også den logiske sans, så f.eks. matematik bliver lettere.

 

Har du haft f.eks. hjernerystelse, med længerevarende symptomer, som stadig påvirker dig, kan træning af øjnene være en hjælp til bedre funktion i hverdagen. 

 

Ved træning af samsynet opnår du bedre øjenbevægelser og udvikler eller genopretter den visuelle funktion og udvikler derved bl.a. læseevnen. Samtidig arbejder vi i træningen også med reflekser, koordination, balance og motorik.

 

Vil du vide mere om synstræning, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

 

synsplejeklinikken.dk