Indlæring

Synet

Forskning har vist, at synet (og samsynet) spiller en væsentlig rolle for den enkeltes evne til indlæring. At være opmærksom og modtagelig i undervisningssituationer afhænger også af synet. Den overvejende del af hvad vi lærer, sker gennem det visuelle system.

Der er mange synsmæssige aspekter, der spiller ind på den enkeltes evne til at modtage undervisning. Det er alment kendt, at nærsynethed, langsynethed og bygningsfejl kan resultere i sløret eller anstrengt syn.

 

Samsyn

Der er imidlertid også mange børn, som har fokuserings- og samsynsproblemer, der giver besvær ved skift fra bog til tavle og omvendt. Disse børn kan have svært ved at bruge begge øjnene sammen. Det kan virke anstrengende på synet og derfor have indflydelse på opfattelsen og bearbejdelsen af det sete.

Andre børn kan have svært ved at kontrollere deres øjenmotorik, hvilket kan resultere i at de mister overblikket. Derfor læser barnet den samme linje 2 gange, springer ord eller linjer over, gættelæser, bytter om på bogstaver og ord og er måske nødt til at følge teksten med fingeren.

 

Skole

Et barn, der allerede fra første skoledag har problemer med bl.a. at bearbejde de synsmæssige informationer han eller hun stilles overfor, kan godt få følelsen af at skolen er overvældende. Skolesystemet er designet ud fra forestillingen om, at børn har de nødvendige visuelle færdigheder til at modtage undervisning.

Alle børn er ikke synsmæssigt klar til at starte skolen på det givne tidspunkt. Det barn, som ikke har udviklet de nødvendige færdigheder, vil ikke få det fulde udbytte af undervisningen. Som følge af de manglende færdigheder, vil barnet  måske få problemer med at læse, skrive, matematik, stavning og konstruktiv tænkning. Diverse sportsaktiviteter eller almindelige udendørslege samt sociale relationer til andre børn kan også være følgevirkninger.

Nogle børn, der har synsmæssige problemer i forbindelse med indlæring er bedst hjulpet med synstræning, hvor der kan anvendes linser og prismer i forbindelse med træningsøvelserne. Synstræningen lærer barnet nye strategier til at udvikle de nødvendige synsmæssige færdigheder.

 

Undersøgelse

Det er vigtigt at undersøge synet og alle de nødvendige synsmæssige færdigheder hos et barn og hvis det sker inden udgangen af det første skoleår, kan man gribe ind, inden problemerne bliver alt for store, men det er muligt at træne på samsynet hele livet.

Denne side bruger cookies. Ved at fortsætte på denne side, accepterer du vores brug af cookies.  Læs mere