Læsning og læseproblemer

Et andet syn på læsning og læseproblemer. 

Blot til eftertanke…

Hvad er årsagen til læseproblemer?

Når et barn har problemer med at læse, må forældre og lærere undersøge mange forskellige årsager.
Ofte er det en kombination af flere problemer, der giver læsebesvær, derfor må alle mulige grunde undersøges.

Noget der ofte overses, er barnets syn. Det kan skyldes, at det ser ud som om barnet sagtens kan se, ikke klager over sine øjne, har bestået en synstest hos sundhedsplejersken eller ikke har fået en dybdegående øjenundersøgelse. 

At kunne se for at læse 

Læsning kræver en kombination af mange forskellige synsfærdigheder: synsevne, fiksering, lokalisering, fokusering, samsyn, øjenbevægelser, synsfelt og visuel perception. Heraf testes normalt kun én synsfærdighed hos sundhedsplejersken (læs videre for at finde ud af hvilken). 

Normale synsprøver tester måske en eller to af synsfærdighederne. Og symptomer på læserelaterede synsproblemer er ofte ubemærkede eller ukendte for børn, forældre og lærere. 

En dybdegående øjenundersøgelse vil klarlægge disse synsfærdigheder. Det er et must for alle børn, der har problemer med læsning.

Følgende symptomer er gode at holde øje med hos børn:
 • Barnet klager over hovedpine
 • Barnet har synlig skelen, også bare en gang i mellem
 • Tager teksten meget tæt på under læsning
 • Dækker for eller lukker det ene øje
 • Er tydeligt generet af lys
 • Virker klodset eller har problemer med finmotorikken
 • Har problemer med at se ting, der er langt væk
 • Har svært ved at sidde stille og koncentrere sig
 • Er træt i øjnene og gnider sig i dem

For at blive bevidst om synsfærdighederne og hvad de kan, er her en uddybning:  

 • Synsevne: gør at vi kan se objekter klart. Det er normalt den eneste færdighed, der vurderes hos sundhedsplejersken i skolen. Den typiske skolesynstavle er udformet til at blive set på 6 meter og viser, hvor godt eller dårligt barnet ser på denne afstand (ikke noget om hvordan barnet ser på læseafstand).Hvis et problem opdages i screeningen, bør barnet henvises til en grundig synsundersøgelse. 
 • Fiksering/Lokalisering: evnen til at sigte præcist med øjnene. Statisk fiksering er evnen til at fokusere på et stationært objekt, når du læser et ord eller arbejder med et matematisk problem. Sakkade fiksering er evnen til at bevæge øjnene hurtigt og præcist på en side for at læse en linje.
 • Følgebevægelser: evnen til at følge et objekt i bevægelse med øjnene. Disse komplekse bevægelser kræver lynhurtig timing af hjernen, for at behandle de modtagne oplysninger og til at finde vejen til det bevægelige objekt. 
 • Fokusering: evnen til at justere fokus af øjnene, når afstanden mellem den enkelte og objektet ændres. Børn bruger denne synsfærdighed i klasseværelset, da de ofte flytter opmærksomhed (og fokus) mellem skrivebord og tavle. At være i stand til at fastholde fokus på nær i længere perioder, er vigtig for læsning, skrivning og andre opgaver tæt på. 
 • Samsyn (dybdesyn): hjernens evne til at indsamle oplysninger fra hvert øje for sig og danne et enkelt, samlet billede. Et barns øjne skal være præcist justeret ellers opleves sløret eller dobbelt syn, ubehag, forvirring eller undgåelse af nærarbejde. Hvis øjnene ikke er præcist justeret, vil hjernen ofte ubevidst undertrykke eller hæmme synet på det ene øje for at undgå forvirring. Derefter kan øjet udvikle dårligere syn (amblyopi/dovent øje). 
 • Konvergens: evnen til at dreje de to øjne mod hinanden for at se på noget tæt på. Når vi læser, er vi afhængige af denne synsfærdighed. 
 • Synsfelt: det afgrænsede område ud til alle sider, som kan ses uden at øjnene bevæges. Det er vigtigt, at et barn lærer at være opmærksom på objekter i periferien (venstre og højre side, op og ned) samt i midten af synsfeltet, for at kunne skrue op og ned for koncentrationen. Det centrale syn er vigtigt for læsefærdigheder. 
 • Visuel perception: den samlede proces, der er ansvarlig for modtagelse og forståelse af, hvad der ses. Bl.a. vigtig for opfattelse, organisering og genkendelse af visuelle billeder. 

Regelmæssige, dybdegående øjenundersøgelser kan medvirke til at sikre, at et barn har de synsfærdigheder, der er nødvendige for god indlæring i skolen. En dansk undersøgelse tyder på, at børn bør få en dybdegående øjenundersøgelse omkring 9 års alderen for at afdække symptomer og samsynsproblemer.

Behandling af læserelaterede problemer med synet 

Optometristen undersøger synsfærdighederne og udleder deraf, hvor godt barnet bruger øjnene. Når et synsproblem er fundet, kan han eller hun ordinere briller, synstræning eller begge dele. 

 Synstræning har vist sig at være ganske effektiv i behandling af læserelaterede problemer med synet. Det indebærer et personligt tilrettelagt program med øvelser, der er designet til at hjælpe barnet til at opnå eller øge de synsfærdigheder, som er nødvendige for læsning. 

Behandling af læseproblemer 

Fordi læseproblemer normalt har flere årsager, skal behandling ofte være tværfaglig. Undervisere, psykologer, optometrister og andre fagfolk bør tale og arbejde sammen for at opfylde det enkelte barns behov. 

Optometristens rolle er, at hjælpe barnet med at overvinde de synsproblemer, der påvirker evnen til at læse. 

Når barnet ikke længere skal bruge al sin energi på at styre øjnene, er barnet bedre i stand til at reagere på specialundervisning og bestræbelserne på, at behandle selve læseproblemet. Find ud af mere om læseproblemer og indlæring her.

Denne side bruger cookies. Ved at fortsætte på denne side, accepterer du vores brug af cookies.  Læs mere